Thursday 19 November 2020

Cara-cara anak mengelakkan masa tidur

1. Nak baca buku
2. Nak minum air
3. Nak minum air lagi
4. Nak cerita
5. Nak bual bual
6. Sini sana gatal
7. Nak minum air
8. Nak pergi kencing
9. Tak dapat tanggal diaper 
10. Cuci tangan
11. Basah, tukar baju
12. Mau diaper baru
13. Tidur


No comments:

Post a Comment